Thông tin mới về : CASTER DOTA 2

Valve đã thêm các câu nói nổi tiếng của Dunno vào trong Dota 2 như một cách để tưởng nhớ caster này.

Chia sẻ trang này