Thông tin mới về : ANIME CHUYỂN THỂ TỪ GAME

Bộ phim này được sản xuất bởi Adi Shankar - người mang lại thành công cho series anime Castlevania.
Không những chất lượng hình ảnh mà cả tình tiết cốt truyện của bộ phim cũng bị khán giả chê bai thậm tệ.
Bộ phim dự kiến sẽ được sản xuất vào cuối năm 2021 hoặc đầu năm 2022.

Chia sẻ trang này