[Truyện Vainglory] Catherine & Kestrel Lore 23 - P1: Ngày đảo chính

[Truyện Vainglory] Catherine & Kestrel Lore 23 - P1: Ngày đảo chính

Cuộc Sống, Đăng bởi kemlanh1810 29/6/16 lúc 17:59
Đội nữ sát thủ của hoàng hậu và Kestrel đã tìm tới chỗ của Catherine. Ở đây, họ đã không thể ngờ tới việc mà Kestrel sẽ làm, cũng như kế hoạch của Catherine và Kestrel.

Link truyện tại đây.