Thông tin mới về : THE SLAUGHTERING GROUNDS

Digital Homicide đã từng làm một việc trái khoáy nhất làng game thế giới, đó là kiện chính những game thủ của mình.

Chia sẻ trang này