Thông tin mới về : QUẢNG CÁO LIÊN QUÂN

Về phần phía Độ Mixi, nam streamer của chúng ta mới đây cũng thể hiện sự bức xúc không kém của mình ngay trên sóng stream khi “Chẳng hiểu sau đi quay quảng cáo thôi cũng bị chửi”.

Chia sẻ trang này