Thông tin mới về : POCKET CITY

Pocket City là tựa game xây dựng thành phố sẵn sàng cuốn hút game thủ hàng giờ hàng giờ liền mỗi ngày trên chiếc điện thoại của mình.
Không thể bỏ tiền để xây dựng nhanh hơn, các game thủ chỉ có thể chơi theo cách truyền thống như thời chưa có IAP.

Chia sẻ trang này