Thông tin mới về : PHOENIX FORCE

Wolverine vừa có màn đại chiến với Thor trong một tương lai xa xôi khi cả hai trở thành những thế lực mạnh mẽ nhất trong vũ trụ.
Cable là ai? Mang sức mạnh ra sao? Thân thế như thế nào trong thế giới Marvel nói chung và dị nhân nói riêng..

Chia sẻ trang này