Thông tin mới về : PHIÊN BẢN GAME MỚI

Sau 11 năm kể từ lần đầu tiên ra mắt trên hệ máy PlayStation 2, Final Fantasy XII lại tái xuất trên PlayStation 4 hôm 11/7 thông qua Square Enix.

Chia sẻ trang này