Thông tin mới về : PANDA HERO

Panda Hero là một tựa game thách thức khả năng phản xạ và chia đôi “bộ não” của người chơi để xử lý.

Chia sẻ trang này