Thông tin mới về : MU AWAKENING

MU Awakening là một game mobile đã thu hút được rất nhiều sự chú ý của ngôn luận trong hội chợ game lớn nhất trong năm - ChinaJoy 2017.
Tecent có rất nhiều game được ra mắt trong năm 2017 và trong số các game đó, 7 tựa game được kể têm dưới đây được xem như nổi bật và đáng mong chờ nhất.
MU Awakening là tựa MMORPG mới nhất với bản quyền chính chủ của Webzen và đỡ đầu bởi Tencent, chuẩn bị lật sang trang sử mới cho series MU trên Mobile.

Chia sẻ trang này