Thông tin mới về : LIÊN THÔNG SERVER

Nhằm tạo thêm động lực và giúp người chơi thêm gắn bó thêm nhiều hơn với game, BQT Tiên Kiếm Kỳ Duyên sẽ tiến hành liên thông máy chủ vào ngày 7/4 tới đây.

Chia sẻ trang này