Thông tin mới về : KIỆN RIOT GAMES

League of Legends chính thức bị xử thua trong vụ kiện skin liên quan đến hình ảnh huyền thoại bóng đá Edgar Davids.

Chia sẻ trang này