Thông tin mới về : HYPNO

Pokemon Ultra Sun and Moon ẩn chứa một câu chuyện ma trong trường học nơi mà bí ẩn hãi hùng vừa được tiết lộ cho người chơi..

Chia sẻ trang này