Thông tin mới về : HACK AND SLASH GAME

Dynasty Warriors 9 – A hack and slash hit of Dynasty Warriors PC/ Console revealed the hottest news about weapon crafting and horse training
God of War 4 hay đơn giản chỉ là God of War, sẽ giới thiệu đến cậu con trai bé bỏng của Kratos. Nhưng nếu nghĩ đây là một gánh nặng cho chiến thần bạn đã hoàn toàn nhầm lẫn.

Chia sẻ trang này