Thông tin mới về : DOOM 2

Bobby Prince khiếu nại việc các bài hát của mình bị sử dụng trái phép trong Duke Nukem 3D: 20th Anniversary World Tour.
Internet là một thế giới rộng lớn và vô cùng khó hiểu.. nơi mà những câu chuyện thật giả đan xen lẫn nhau, khiến người cảm thấy hãi hùng mỗi khi nghe tới..

Chia sẻ trang này