Thông tin mới về : CHOPPI BIRD

Đôi khi chơi game không cần quá nhiều đến sự tính toán mà cốt yếu là ở sự cẩn thận và phản xạ nhanh nhẹ, Choppi Bird giúp người chơi phát huy tối đa những kỹ năng này.

Chia sẻ trang này