Thông tin mới về : CHIẾN HẠM NGÂN HÀ

Chiến Hạm Ngân Hà có nhiều thứ để khám phá hơn là một tựa game mobile đơn thuần.
Chiến Hạm Ngân Hà có thể xem là một luồng gió mới cho thể loại chiến thuật thời gian thực trên mobile.

Chia sẻ trang này