Thông tin mới về : BIGO

BIGO - công ty mobile internet có trụ sở tại Singapore công bố rằng họ đã hoàn thành vòng tài trợ Series D với YY Inc.

Chia sẻ trang này