Thông tin mới về : BATMAN: THE KILLNG JOKER

Joker là ai? Tại sao hắn lại trở thành kẻ mà chúng ta vốn biết? Hắn đến từ đâu? Hắn tên là gì?..

Chia sẻ trang này