Thông tin mới về : ASSASSIN'S CREED 2

Đôi khi cái chết mới khiến chúng ta nhớ về một nhân vật nào đó, khiến game thủ mãi không thể quên họ...
Tiếp tục đến với những tựa game có đồ họa tuyệt vời mà không khiến bạn vã mồ hôi chứng kiến máy mình ì ạch tải từng khung hình trong game.
Những giáo viên và nhà phát triển game đang hợp lực để cách mạng hóa ngành giáo dục trong tương lai.

Chia sẻ trang này