Thông tin mới về : ANIME BỘ

Bộ phim sẽ được thực hiện bởi những người đã tạo ra bộ anime cho Fairy Tail và Sword Art Online.

Chia sẻ trang này