Liên THông Server

Siêu Nhân
 1. 1. Thời gian Liên thông server


  Bảo trì từ 9h đến 11h (thời gian dự kiến) ngày 23/01/2016


  1. Quy tắc Liên thông server


  Sau khi liên thông server thì tất cả server vẫn hiển thị đầy đủ, người chơi vẫn vào server của mình hiện tại. Người chơi trong các server được liên thông sẽ nhìn thấy nhau.


  Danh sách các server sẽ liên thông :

  upload_2016-1-22_16-15-38.png


  2. Quy tắc xóa nhân vật không đăng nhập trong thời gian dài


  Xử lý dựa trên cấp và trạng thái online của tất cả người chơi, cụ thể như sau:


  Cấp 1-30: 7 ngày không đăng nhập, không lưu thông tin nhân vật;


  Cấp 31-39: 15 ngày không đăng nhập, không lưu thông tin nhân vật;


  Cấp 40-44: 30 ngày không đăng nhập, không lưu thông tin nhân vật;


  Cấp 45 trở lên, bảo lưu vĩnh viễn.


  3. Quy tắc xử lý cùng tài khoản nhiều nhân vật


  Sau khi liên thông server, 1 tài khoản nếu đồng thời có nhiều nhân vật ở các server khác nhau, khi người chơi đăng nhập vào tài khoản sẽ thấy giao diện chọn nhân vật, nhân vật mặc định là nhân vật có cấp cao nhất, các nhân vật khác có thể bấm phím “Lấy lại”, lấy lại từ cột danh sách “Nhân vật tài khoản cũ” (tối đa bảo lưu 3 nhân vật).


  4. Quy tắc xử lý tên nhân vật/tên Bang bị trùng sau khi liên thông server


  Nếu xuất hiện tình trạng tên nhân vật hoặc tên Bang bị trùng thì tên nhân vật hoặc tên Bang của server mục tiêu (S1) không đổi, tên nhân vật hoặc tên Bang của server không phải mục tiêu (S2, S3) sẽ sửa như sau:


  Trước khi liên thông server, tên nhân vật ở server X là “AAA”, sau khi liên thông server thống nhất sửa thành hình thức “[X_0] AAA”


  Trước khi liên thông server, tên Bang ở server X là “BBB”, sau khi liên thông server thống nhất sửa thành hình thức số ngẫu nhiên;


  Đồng thời, hệ thống sẽ tự động phát đạo cụ “Thẻ đổi tên” cho người chơi có nhân vật bị đổi tên, tự động phát đạo cụ đổi tên Bang “Trục đổi tên Bang” cho Bang chủ có tên Bang bị đổi.


  5. Quy tắc xử lý BXH, Bảng Thục Sơn Phong Vân


  BXH sẽ dựa vào số liệu sau khi liên thông server mà xếp hạng lại; Sau khi liên thông server sẽ xóa Bảng Thục Sơn Phong Vân.


  6. Phương án bồi thường gộp server


  Dựa theo thời gian mở của các server được liên thông với nhau, những server mở sau server mục tiêu mỗi 1 ngày sẽ được bồi thường EXP Đan siêu cấp*12 cái.


  Ví dụ: thời gian mở S1 là 1/1, S2 là 4/1, vậy nội dung bồi thưởng của S2 là: EXP Đan siêu cấp12 cái *3, tiếp diễn như vậy, tối đa là gấp 10 lần, tức tối đa chỉ bồi thường 120 EXP Đan siêu cấp;


  Quà bồi thường sau khi liên thông server sẽ do hệ thống tự động phát cho người chơi, nhận từ thư trong game;


  7. Vấn đề khác


  A. Dữ liệu người chơi toàn bộ bảo lưu, bao gồm tài sản, các loại kho, các loại tích điểm, …


  B. Dữ liệu Vàng: sau khi liên thông server, vàng của tất cả người chơi cùng tài khoản sẽ được tính gộp lại (ví dụ: nhân vật ở S1, S2, S3 trước khi gộp server lần lượt có 100, 200, 300 Vàng, sau khi liên thông server thì tất cả người chơi đều thấy 600 Vàng. Nhưng bất kỳ nhân vật nào dùng Vàng thì tất cả các nhân vật khác đều bị trừ lượng Vàng tương ứng);


  C. Dữ liệu các hệ thống, dữ liệu cách chơi, tất cả kỹ năng, toàn bộ bảo lưu;


  D. Dữ liệu điểm may mắn trong ngày đạt mức bảo lưu sẽ bảo lưu sau khi liên thông server;


  E. Quan hệ tương tác giữa các người chơi như hảo hữu, phụ thê, Bang, tổ đội sẽ bảo lưu;


  F. Số lần nhiệm vụ, số lần phụ bản trong ngày sẽ bảo lưu;


  G. Dữ liệu chợ giao dịch toàn bộ bảo lưu, người chơi sau khi liên thông server có thể giao dịch bình thường;


  H. Thời gian BOSS Thế Giới xuất hiện không đổi;


  I. Trong ngày liên thông server, khuyến cáo không nên kết hôn để tránh bị lỗi.


  J. Dữ liệu Bá chủ Tiên Vực Tranh Bá và Vương Bang đều xóa sạch.


Chia sẻ trang này

Tin mới nhất