[HƯỚNG DẪN TÂN THỦ] - Hệ Thống Thần Binh

Admin
 1. Thần Binh
  upload_2016-6-24_15-46-59.png
  Mỗi nhân vật trong Tứ Đại Danh Bổ đều có thần binh riêng, tổng cộng có 7 thần binh, sau khi thu thập đủ 7 chiếc và tăng tới cấp cao nhất có thể đạt được Tuyệt thế thần binh.
  Tuyệt thế thần binh bao gồm tất cả các kỹ năng của thần binh thường.
  Hệ thống nâng cấp thần binh bao gồm thăng cấp và tăng kỹ năng, để thăng cấp thần binh cần "Đan thăng cấp thần binh" hoặc tiêu hao lượng vàng tương đương để thăng cấp.
  Thần binh đầu tiên online thời gian nhất định là có thể nhận.
  upload_2016-6-24_15-51-30.png
  Chúc các bạn có những giây phút giải trí vui vẻ cùng Tứ Đại Danh Bổ !


Chia sẻ trang này

Tin mới nhất