[HOT] HOẠT ĐỘNG LẬT THẺ

Poseidon
 1. Điều kiện: tất cả user
  Cách vào: "Lật Thẻ" trong giao diện chính
  [​IMG]
  Nội dung:
  • Người chơi chọn hình tiên nữ có thể lật thẻ, tổng cộng có 40 tấm có thể chọn, sau khi lật có thể nhận phần thưởng vật phẩm hoặc thẻ chữ đặc biệt.
  • Khi lật thẻ nhận thẻ chữ thì sẽ thắp sáng tổ hợp văn tự chỗ đổi thưởng, sau khi kích hoạt đủ 1 bộ văn tự có thể nhận Phần thưởng hấp dẫn tương ứng, có thể kích hoạt nhận thưởng nhiều lần.
  • Khi lật thẻ nhận vật phẩm sẽ trực tiếp để vật phẩm tương ứng ở kho tầm bảo, người chơi có thể vào nhật bất kỳ lúc nào.
  • Khi bấm hoặc hệ thống tự động thiết lập thẻ, tất cả thẻ sẽ quay trở lại trạng thái chưa lật, chữ đã thắp sáng cũng hũy bỏ, kiến nghị là người chơi kịch hoạt tổ hợp chữ trong 1 lần, trong 40 tấm hình nhất định có 1 bộ tổ hợp văn tự hoàn chỉnh.
  • Khi hoạt động kết thúc, nếu người chơi có phần thưởng chưa nhận, hệ thống sẽ tự động gửi phần thưởng qua thư cho người chơi.
  • Hoạt động mỗi ngày có tặng miễn phí số lần lật thẻ, hãy đăng nhập theo dõi lật thẻ tiên nữ thường xuyên nha.
  [​IMG]

  [​IMG]

  [​IMG]

  [​IMG]
  Huy Diệu Quang Hoàn

  ----------------------------------------------------------
  - NGHỊCH THIÊN MỆNH - NHẤT TU TIÊN -
  Tải game iOs: goo.gl/sZRpR5
  Tải game Android: goo.gl/LBfGnT
  Website: tiennghich.mobi/web
  Fanpage: fb.com/tiennghichmobile
  Groups: fb.com/groups/HoiNghichTien


Chia sẻ trang này

Tin mới nhất