Tứ Đại Danh Bổ

Tứ Đại Danh Bổ

Tựa game RPG

2016-06-28
4.47619 21 phiếu
Lượt Tải:
579
Ngày Phát Hành:
28/6/16
Chuyên Mục:
RPG
Đánh Giá:
4.47619/5 21 phiếu
 1. Emily
  Ải Mỹ Nhân 2 đã tung ra những hình ảnh Việt hóa đầu tiên, đồng thời lấy tên chính thức là Tứ Đại Danh Bổ.
  Dung Lượng:
  100MB
  Ảnh Cover:
  http://static.gamehub.vn/img/files/2016/06/17/TDDB-Anh-Viet-hoa-thumb.jpg
  Nội Dung Ngắn:
  Ải Mỹ Nhân 2 đã tung ra những hình ảnh Việt hóa đầu tiên, đồng thời lấy tên chính thức là Tứ Đại Danh Bổ.