Pokémon TCG Online

Pokémon TCG Online

Tựa game mô phỏng

2016-05-14
0 0 phiếu
Lượt Tải:
462
Ngày Phát Hành:
14/5/16
Chuyên Mục:
Chiến Thuật
Đánh Giá:
0/5 0 phiếu
 1. Emily
  Pokemon Trading Card Game mới chấm dứt quá trình thử nghiệm và chính thức phả lửa các thiết bị cảm ứng bằng lối đánh độc đáo, tân tiến, đầy hấp dẫn.
  Dung Lượng:
  100MB
  Ảnh Cover:
  http://static.gamehub.vn/img/files/2016/05/14/GamehubVN-Pokemon-Trading-Card-Game-Online-ket-thuc-Beta-Chinh-thuc-phat-hanh-Mobile-0xaujw.jpg
  Nội Dung Ngắn:
  Pokemon Trading Card Game mới chấm dứt quá trình thử nghiệm và chính thức phả lửa các thiết bị cảm ứng bằng lối đánh độc đáo, tân tiến, đầy hấp dẫn.