Kiếm Vũ Mobi

Kiếm Vũ Mobi

game mobile hành động

2017-03-01
4.06667 15 phiếu
Lượt Tải:
22
Ngày Phát Hành:
1/3/17
Chuyên Mục:
RPG
Đánh Giá:
4.06667/5 15 phiếu
 1. Emily
  Tựa game kiếm hiệp đang rất nổi tại Hàn Quốc này sẽ “cập bến” Việt Nam “dưới trướng” Gamota với cái tên Kiếm Vũ Mobi.
  Dung Lượng:
  100MB
  Ảnh Cover:
  http://static.gamehub.vn/img/files/2017/03/01/gamehub-KV-Mobi-duoc-mua-ve-VN-7.jpg
  Nội Dung Ngắn:
  Tựa game kiếm hiệp đang rất nổi tại Hàn Quốc này sẽ “cập bến” Việt Nam “dưới trướng” Gamota với cái tên Kiếm Vũ Mobi.